Zuid-Oost Azië: Kampung Codex Alexandrinus De Atheense School

Zuid-Oost Azië: Kampung


Beeld van een kampung (dorpje): huizen, palmbomen en rijstvelden.

Codex Alexandrinus


Eén van de oudste en meest volledige Griekse handschriften van de Bijbel (LXX en NT); dateert uit de 5e eeuw.

De Atheense School


Detail uit het beroemde fresco van de Italiaanse renaissance schilder Rafaël: de Atheense school. Het fresco bevindt zich in de Vaticaanse Musea.
 

Apostolische Vaders

Een aantal christelijke schrijvers die na het Nieuwe Testament en vóór ca. 160 n. Chr. hebben geschreven, wordt sinds de 17e eeuw de Apostolische Vaders genoemd. Hun geschriften dragen dezelfde naam. Deze naam betekent niet dat het gaat om de vaders van de apostelen, maar juist om (kerk)vaders die ná de apostelen kwamen, maar qua tijd en in leer nog zó dicht bij de apostelen staan, dat ze geacht worden goede representanten te zijn van het apostolische onderwijs dat in de vroege Kerk werd gegeven. Met andere woorden: christelijke schrijvers die kort na de apostelen schreven en nauw aansluiten op de geschriften van de apostelen zelf. Van een aantal apostolische vaders geldt dat zij leerlingen van de apostelen zijn geweest of de apostelen anderszins persoonlijk hebben gekend. Zo weten we van Polycarpus dat hij een leerling van de apostel Johannes was.
De Apostolische Vaders zijn een bron van onschatbare waarde voor onze kennis van de vroege kerk: wat geloofden en beleden de vroege christenen, welke praktijken waren er gebruikelijk, welke accenten kenmerkte de vroegchristelijke prediking, welke dwalingen kwamen er voor?

Studie van de Apostolische Vaders


Op deze website is er naar gestreefd om over elke apostolische vader betrouwbare online bronnen te verzamelen. Tot deze bronnen behoren niet alleen de geschriften van  de Apostolische Vaders in hun oorspronkelijke taal, maar ook vertalingen van deze teksten in het Nederlands of Engels. Ook worden er samenvattingen geboden en zijn er verwijzingen te vinden naar lezenswaardige secundaire literatuur over de Apostolische Vaders.
Al deze bronnen zijn toegankelijk via de volgende links: