Codex Aleppo Codex Alexandrinus Archaeological Study Bible Codex Sinaïticus Paulus' tweede zendingsreis

Codex Aleppo


Middeleeuws handschrift van de Hebreeuwse Bijbel (TeNaCh) uit de 10e eeuw. Geldt als het meest gezaghebbende Hebreeuwse Bijbeltekst.

Codex Alexandrinus


Eén van de oudste en meest volledige Griekse handschriften van de Bijbel (LXX en NT); dateert uit de 5e eeuw.

Archaeological Study Bible


Een aanrader: de Archeological Study Bible, te verkrijgen in verschillende Bijbelvertalingen. Complete Bijbel met archeologische achtergrondartikelen.

Codex Sinaïticus


Grieks handschrift van de Griekse Bijbel (LXX en NT) met het oudste volledige exemplaar van het Griekse Nieuwe Testament. Dateert uit de 4e eeuw.

Paulus' tweede zendingsreis


Detail van Paulus' tweede zendingsreis: de reis waarop hij voor het eerst voet op Europese bodem zette.
 

Geavanceerd zoeken

Met de komst van ISA (Interlinear Scripture Analyzer) is er een krachtig programma verschenen, waarmee men geavanceerde zoekopdrachten kan maken vanuit met name het Grieks van het Nieuwe Testament. Zoeken in het Hebreeuws is ook mogelijk, maar geavanceerde zoekopdrachten zijn beperkt. Een greep uit de mogelijkheden:

  • zoek passages waarin een specifiek Hebreeuws of Grieks woord voorkomt
  • zoek alle vormen van het Griekse werkwoord heuriskoo
  • zoek alle teksten waarin een willekeurige vorm van het werkwoord legoo voorkomt, samen met een AcI
  • zoek alle participia met een bepaald lidwoord
  • zoek alle gevallen waarin het Griekse voorzetsel dia met de genitivus gaat
  • zoek alle gevallen waarin een dat. voorkomt met een willekeurige vorm van het werkwoord eimi
  • etc., etc.

Het bijzondere van dit programma is, dat je het gratis kunt downloaden op www.scripture4all.org en beperkt ook online kunt raadplegen.