Hebreeuws in Papoea-Nieuw-Guinea (met video!)

Is het nodig om de Bijbel op het zendingsveld rechtstreeks te vertalen vanuit de grondtalen Hebreeuws, Aramees en Grieks? Hoewel dit zeker de voorkeur verdient, laat de geschiedenis van het Bijbelvertaalwerk zien, dat dit heel vaak niet het geval is.

Titelpagina van de Statenbijbel uit 1637.

Nederlandse Bijbelvertalingen
Het heeft tot maar liefst 1637 geduurd vóórdat er een Nederlandse Bijbelvertaling werd gedrukt die gebaseerd was op de grondtalen van de Bijbel. Dit was de Statenvertaling. De Statenvertaling was echter bij lange na niet de eerste Nederlandse Bijbelvertaling. Sinds de ontdekking van de boekdrukkunst in Europa rond 1450 waren er al maar liefst 6 andere Nederlandse Bijbelvertalingen op de markt verschenen. Deze waren echter óf gebaseerd op de Latijnse Vulgaat óf op de Duitse Luthervertaling. Ook door middel van deze vertalingen hebben mensen God leren kennen en zijn er levens veranderd.
Niettemin was er grote vreugde toen er in de 17e eeuw een Nederlandse vertaling van de Bijbel verscheen die rechtstreeks uit de grondtalen was vertaald.

Bijbelvertalingen in Papoea-Nieuw-Guinea
Net als in Nederland zijn ook veel eerste Bijbelvertalingen op het zendingsveld niet rechtstreeks vertaald uit de grondtalen. Omdat niet iedere zendeling en bijbelvertaler de grondtalen beheerst, wordt ook in Papoea-Nieuw-Guinea bij het vertalen vaak uitgegaan van een bestaande Engelse of Tok Pisin Bijbelvertaling. Pas in de check-fase wordt het resultaat vergeleken met de grondtekst en op basis daarvan waar nodig aangepast.

Een van de studenten oefent met Hebreeuwse woorden.

Ukarumpa Training Centre: Hebreeuws!
Het was een van mijn wensen om in Papoea-Nieuw-Guinea verder te gaan met het onderwijzen van de Bijbelse talen. De achterliggende tijd is deze wens in vervulling gegaan. Gedurende zes weken heb ik het voorrecht gehad les te geven aan een groep Papoea-Nieuw-Guineese bijbelvertalers. Ze waren uiterst gemotiveerd omdat zo graag wilden weten wat er oorspronkelijk nu écht staat. Een van de deelnemers verwoordde het als volgt: ‘Ik zag dat de Bijbel vaak eerst vanuit het Hebreeuws in het Engels was vertaald, vervolgens vanuit het Engels naar het Tok Pisin en tenslotte vanuit het Tok Pisin naar onze moedertaal. Het kan niet anders dan dat er in dat mijlenlange proces elementen van het oorspronkelijke Hebreeuws verloren zijn gegaan. Nu volg ik deze cursus, omdat ik graag de betekenis van het Hebreeuws rechtstreeks in mijn moedertaal wil vertalen’.

Een van de studenten leest uit de Hebreeuwse Bijbel.

Michel leert de studenten nieuwe woorden aan de hand van concrete voorwerpen.

Hebreeuws als levende taal
Het bijzondere aan deze cursus is dat we het Hebreeuws als levende taal aanleren. Behalve Engels spreken we dus vooral ook Hebreeuws met elkaar. Eerst leren de studenten het alfabet en al vanaf het begin werken ze aan de opbouw van hun Hebreeuwse woordenschat. Dat doen we aan de hand van concrete voorwerpen (zoals brood, vlees, man, vrouw, paard, kameel, ezel, huis, zwaard, jongen, beker, water, etc.). Als docent wijzen we naar de voorwerpen, waarbij we het Hebreeuwse woord noemen. Vervolgens bekijken we deze voorwerpen op afbeeldingen aan de muur. Wij noemen het Hebreeuwse woord en de studenten zoeken het op. Zo leren ze Hebreeuws zonder tussenkomst van het Engels.
Daarnaast leren we Bijbelverzen in het Hebreeuws uit het hoofd en zingen we Hebreeuwse liederen. Elke morgen lezen we in het Hebreeuws voor uit de geschiedenissen van Elia in 1 Koningen 17-19, waarbij we met elkaar zoveel mogelijk Hebreeuwse woorden met gebaren en voorwerpen uitbeelden. Als we dat hebben gedaan, gaan we in kleine groepjes uiteen om dezelfde Bijbelpassage met elkaar in het Hebreeuws te lezen.

Video-impressie
Via bovenstaande video kunt u een kijkje nemen bij de Cursus Hebreeuws. Aan het einde van de cursus was ik onder de indruk van het resultaat. Alle studenten kunnen na zes weken elke willekeurige passage uit de Hebreeuwse Bijbel lezen. Ze begrijpen daarvan nog lang niet alles, maar ze hebben nu een basis gelegd voor de vervolgcursus Hebreeuws 2 in oktober en november 2014.

7 gedachten over “Hebreeuws in Papoea-Nieuw-Guinea (met video!)

 1. Fam t Hart

  bijzonder te lezen om dat wat één van de deelnemers zei, het zal zeker zo zijn dat er dan dingen ‘verloren’ gegaan zijn. Fijn Michel dat jij op deze manier hen dingen uit de Bijbel kan leren; wonderlijk dat ze in 6 weken tijd dit beheersen maar ook dat je weer een vervolg gaat geven. Dankt God in Alles kwam bij me boven. Mooi om zo een stukje met jullie mee te kijken en te lezen.
  was het maar wat dichterbij…….

 2. Familie Baaijens

  Mooi om weer iets te lezen, en deze keer ook te zien en te horen!, over jullie werk in PNG.
  Indrukwekkend dat er heel bewust de voorrang gegeven wordt aan de grondtaal.
  De video brengt alles heel dichtbij, wat leuk om een kijkje “in de keuken” te nemen!
  Hartelijke groet, Wim en Heleen Baaijens]

 3. Jolanda en Ronald van der Laan

  Heerlijk om je zo bezig te zien, Michel! Je enthousiasme en creativiteit werkt aanstekelijk, dat kun je duidelijk merken. Veel wijsheid, bewogenheid en passie toegewenst bij het opleiden van deze bijbelvertalers!

 4. Fam. Van Soest

  Mooie video! Het enthousiasme waarmee je lesgeeft is heel herkenbaar! Mooi om te zien dat je tot zegen mag zijn en je talenten en kennis mag gebruiken om anderen te onderwijzen in het Woord van God.

 5. Jaap Ringma

  Wat een geweldige zegen spreekt uit deze beelden, De Heere werkt en laat dit ons zien! Veel succes Michel en Erna! Waar liefde woont gebied de Heer Zijn zegen, je kunt zien dat je dit werk met liefde doet….

 6. Huib de Bruin

  Ik ben erg blij om te zien hoe jullie heel actief zijn en doelgericht werken op jullie post in Nieuw-Guinea. Treffend om iedereen zo op zijn eigen manier bezig te zien. Indrukwekkend zijn de vorderingen die de autochtone bewoners samen met jullie maken. Michel en Erna (en jullie kinderen) Gods zegen toegewenst.
  ik vond de video erg mooi en autentiek.
  Hartelijke groet van familie (Huib) de Bruin.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.