Over een zangavond en een tandarts

Een paar maanden geleden kreeg ik een e-mail van iemand. Ik kende hem nog van vroeger, toen we dagelijks in dezelfde fietsgroep pendelden tussen Barneveld en het Van Lodenstein College in Amersfoort. Nadien hadden we elkaar eigenlijk nooit meer gezien. En toen kwam dat mailtje …

Zangavond
… of ze een Paaszangavond voor ons mochten houden? Hij was namelijk lid van een koor, dat graag een keer voor een goed doel wilde zingen. En hij had over onze Wycliffe-plannen gelezen via … Facebook en het zendingsblaadje van onze kerk. Waar Facebook niet toe kan leiden! Het was een beetje kort dag om alles te organiseren, maar uiteindelijk hebben twee koren uit Barneveld op zaterdag 30 maart een prachtige uitvoering gegeven in de Dorpskerk van Woudenberg. Het waren de koren Cantilene o.l.v. Leander van der Steen en het kinderkoor Zanglust o.l.v. Ton Burgering.
In de voorbereiding van deze zangavond hoopten we op een publiek van zo’n 300 mensen. Voor de zekerheid hadden we 400 programmaboekjes uitgedraaid. Dit bleken er echter niet genoeg te zijn. De koster was beduusd: zo’n bomvolle kerk is niet normaal voor Woudenberg. Doorgaans zit de kerk bij een uitvoering hoogstens voor driekwart vol en nu was elke zitplaats bezet! Samen met ruim 600 aanwezigen werd ons een prachtig vocaal programma ten gehore gebracht rond het lijden, sterven en de opstanding van Jezus Christus. Indrukwekkend hoe dit lijdensevangelie door beide koren in de muziek werd uitgebeeld en ontroerend om zoveel jonge kinderen te horen zingen.

Jezus’ laatste woorden
Halverwege de avond hield ik een appelwoord over ‘De laatste woorden van de Heere Jezus’. Vaak denken we dan aan Zijn kruiswoorden: ‘Het is volbracht!’ en ‘Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest’. Deze woorden kregen daarom ook eerst onze aandacht. Jezus’ laatste woorden op aarde waren echter niet die aan het kruis. Jezus’ laatste woorden op aarde waren die bij Zijn hemelvaart: ‘En u zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest, Die over u komen zal. En u zult Mijn getuigen zijn, zowel te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde!’. Het is het evangelie van Jezus’ laatste woorden aan het kruis (‘Het is volbracht!’), dat ‘tot aan het uiterste der aarde’ verkondigd moet worden. Oók de mensen in Papua Nieuw Guinea moeten het van dit evangelie hebben en moeten dit evangelie dus kunnen horen in hun eigen taal!

Om stil van te worden
’s Avonds hebben we de Heere gedankt voor de mooie avond en bovendien voor de geweldige opbrengst van deze avond: na aftrek van de kosten ruim € 2200. Om stil van te worden. En om nog stiller van te worden: tussen al het collectegeld zat ook een envelopje. We maakten het open en telden maar liefst € 500 in dat ene zakje! We danken deze anonieme gever / geefster hartelijk. En onze dank gaat in dit alles vooral uit naar God die ons hiermee zo boven verwachting heeft gezegend. We zijn dankbaar dat Hij werkt in de harten van mensen, om hen bereid te maken dit werk in Zijn Koninkrijk te steunen. Want het Bijbelvertaalwerk dat wij hopen te gaan doen, is niet alleen ons werk: het is het werk waar iedereen die ons steunt, aan bijdraagt!

Acties
Onze predikant bad bij de opening van de avond dat deze avond voor ons een bemoediging en stimulans mocht zijn en dat is het in meerdere opzichten ook zeker geworden. Het is sowieso bemoedigend om van verschillende kanten te horen en te zien hoe mensen met ons meedenken en meeleven: een klas die pannenkoeken bakt ‘voor het goede doel’, drie leerlingen die een mini-onderneming PauwTouw beginnen, weer een ander die een zangavond regelt en een oud-collega die namens haar man aanbiedt om tijdens de verloven alle tandartszorg op zich te nemen.

1 gedachte op “Over een zangavond en een tandarts

  1. Gemke

    Fijn zeg dat het zo’n geweldige zangavond was! Ik was nog van plan om ook te komen, maar helaas lukte dat niet. Leuk om nu zo een verslagje te lezen!
    En Marjon is dolblij met haar mooie Pauwtouw! Normaal is ze niet zo van de kettingen, maar hij moest echt om naar school vandaag… :).
    Succes met alle voorbereidingen, ik kijk al uit naar jullie volgende blog!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.