Tag archieven: sollicitatie

Eindelijk aangenomen!

Koninginnedag: mijn mobiele telefoon trekt aandacht, onbekend mobiel nummer. Een bekende stem, een kort gesprek en onze sollicitatie is in één keer afgelopen!
Deze week kregen we het lang, lang verwachte telefoontje van Wycliffe. Eindelijk zijn we nu dan toch echt lid van Wycliffe Bijbelvertalers Nederland…

Wat ligt achter ons?
Dat was even om stil van te worden…  In 2004 hebben we voor het eerst kennisgemaakt met Wycliffe, in 2006 zijn we voor Wycliffe twee maanden in Zuidoost Azië geweest, in 2010 begon onze voorsollicitatie, in 2011 onze sollicitatie en nu in 2013 zijn we dan eindelijk lid. Reden tot dankbaarheid en een bevestiging van ons vertrouwen op de Heere: Getrouw en betrouwbaar is Hij Die U roept en het ook zal doen! (1 Thess. 5:24).
In de eerste twee blogs hebben we al meer verteld over  wat achter ons  ligt, dus we volstaan verder met een verwijzing naar deze blogs. Nu ‘vergeten’ we wat achter ons ligt en ‘strekken we ons reikhalzend uit’ naar wat voor ons ligt (vgl. Fil. 3:14).

Wat ligt voor ons?
GloucesterWe beperken ons in dit blog even tot onze opleiding in Engeland. In een volgend blog hopen we meer te vertellen over onze eindbestemming.
Op 5 augustus 2013 begint onze opleiding in Engeland. Deze opleiding volgen we aan het Redcliffe College in Gloucester. Dit is een christelijke universiteit die met haar opleidingen vooral is gericht op allerlei vormen van zendingswerk. Dit jaar gaat Wycliffe voor het eerst in zee met deze universiteit en mogen wij voor Wycliffe functioneren als ‘proefkonijn’. Tot begin december 2013 zullen we druk bezig zijn met vooral twee vakken: LACA en ART. Beide vakken zijn vereist als voorbereiding op de intensieve en omvangrijke taak van het Bijbel vertalen.
LACA staat voor Language and Culture Acquisition en is een vak waarin we zullen leren hoe we het beste een totaal onbekende taal en cultuur ons eigen kunnen maken. En dan hebben we het niet over een taal, die je met behulp van een woordenboek en grammatica kunt leren. Nee, dan hebben we het over een taal die alleen gesproken wordt, waarvan geen grammatica en geen woordenboek bestaat. Een taal die je alleen kunt leren, door goed te luisteren en te analyseren wat je hoort. En daarnaast: hoe ga je om met de gigantische cultuurverschillen die er kunnen zijn. Bij ons is het netjes om mensen een hand te geven, terwijl dit in andere culturen enorm respectloos is!
Het tweede vak dat we krijgen, heet ART wat staat voor Assignment Related Training. Dit vak is heel specifiek op maat gesneden van aanstaande veldwerkers. Voor de een zal dit betrekking hebben op taalkunde, voor een ander op alfabetiseringswerk. Weer een ander krijgt een training voor het maken van een woordenboek of grammatica. Het is de bedoeling dat Michel met deze ART een training krijgt in taalkunde, terwijl Erna een training in alfabetiseringswerk zal krijgen.

Opruimen, verkopen en verhuizen
Om ons met ons gezin rustig te kunnen vestigen in onze nieuwe woonplaats Gloucester, zullen we eind juli de overtocht maken. De komende 2½ maand zullen voor ons dan ook in het teken staan van grote veranderingen: spullen opruimen, verkopen, opslaan en het regelen van 1001 dingen. Daarnaast hopen we ook nog verschillende keren een presentatie te geven aan onze achterban, waarvoor u t.z.t. ook uitgenodigd zult worden! Mogen we u vragen om uw gebed in deze spannende tijd? Niet alleen voor ons, maar ook voor ons TFC, dat het ook druk zal krijgen.
Te midden van alle drukte stellen we het zeer op prijs om contact te houden met onze achterban en hopen we velen van u nog te ontmoeten en te spreken!

Einde komt in zicht

Volgens een bekend spreekwoord is het niet verstandig om ‘over één nacht ijs te gaan’. Een ander gezegde adviseert ons om er nog eens ‘een nachtje over te slapen’. En volgens een derde is het goed om een en ander eens ‘te laten overwinteren’.

Voorbereidingen
We hebben de essentie van al deze spreekwoorden goed ter harte genomen. Eigenlijk zijn onze voorbereidingen voor Wycliffe al heel lang geleden begonnen, namelijk in 2004, negen jaar geleden dus! Toen begon ons avontuur met Wycliffe. Nu is het 2013 en nog steeds zijn we niet weg … We zeggen wel eens: bij ons gaat alles gewoon erg langzaam. Maar, we gaan wel vooruit!
Deze lange voorbereidingstijd heeft zeker ook voordelen. We merken dat we er echt helemaal aan toe zijn en dat we er ontzettend veel zin in hebben om komende zomer te beginnen met onze opleiding in Engeland. Ik heb lange tijd zoiets gehad van: ik ben er helemaal klaar voor, morgen stap ik in het vliegtuig. Nu zeg ik dat niet meer, want met onze drie lieve kinderen is het allemaal wel veel ingewikkelder geworden, maar van binnen voelt het nog wel zo.

Laatste papieren
Twee weken geleden hebben we onze laatste papieren ingeleverd voor de sollicitatie. We hebben een hele map vol met sollicitatiepapieren, waarin van alles de revue passeerde. Eén van die dingen die daarbij hoorden, was het schrijven van onze persoonlijke geloofsovertuiging. Hiervoor hebben we een aantal belangrijke geloofsvragen besproken. Wat geloof je over het gezag van de Schrift? Wat geloof je over de verzoening, de rechtvaardiging en over de heiliging? Wat is het doel van de christelijke gemeente? Wat geloof je over de wederkomst? Elk thema moesten we uitwerken op één à twee A4’tjes. Het is duidelijk dat je dit niet even op een avondje doet. Het was erg leerzaam en verrijkend om allebei deze geloofsovertuiging te schrijven en met elkaar te bespreken.

Eindsprint
De sollicitatiepapieren zijn ingeleverd, maar de sollicitatie is nog niet voorbij. Er volgt nog een gesprek met een psycholoog en een afrondend interview waarin alle papieren worden meegenomen. Daarna komt er een definitieve beslissing genomen over ons lidmaatschap. Aan de éne kant best spannend, aan de andere kant hebben we de afgelopen tijd zo Gods leiding ervaren, dat het ons ook vertrouwen geeft. Bovendien beseffen we dat het wereldwijde Bijbelvertaalwerk niet ons werk is, maar Gods eigen werk!

Opruimen
In mijn hoofd ben ik ook steeds meer bezig met het opruimen van ons huis. Dat moet best rigoureus. Beter kan ik dus nog even wachten, want we hebben nog 4 maanden. Dus zit ik elke dag nog braaf bovenop het kleedje over de scheuren in de bank. Een heerlijk gevoel: we hebben veel oude en versleten spullen, dat maakt het opruimen strak tot een feest! Al jaren leven we met de gedachte dat we ‘binnenkort’ gaan emigreren, dus we hebben eigenlijk geen nieuwe of dure meubels aangeschaft. We zijn onze meubels dankbaar dat ze het nog zo lang met ons hebben uitgehouden!

Wilt u met ons bidden voor een goede afsluiting van de sollicitatieprocedure in de wetenschap dat alles in Zijn handen is?

Hartelijke groet,

Erna

Ons eerste weblog!

Nieuwjaarsdag 2013. We keken elkaar eens aan en zeiden: ‘dit jaar gaat het dus gebeuren!’ Een uitspraak geladen met verschillende emoties, variërend van ‘eindelijk, hier hebben we al zo lang op gewacht …’ tot ‘toch best wel spannend: een jaar, waarin we twee keer zullen verhuizen, waarin de kinderen de overstap maken naar een Engelstalige omgeving, waarin we opnieuw aan een opleiding gaan beginnen, waarin we van alles moeten opzeggen en verkopen. Een jaar waarin we van onze familie en vrienden afscheid nemen …’.

Overzicht
Al vanaf 2004 zijn we als belangstellenden betrokken bij het werk van Wycliffe en sinds 2006 wisten we dat we ook onze bijdrage wilden leveren aan het wereldwijde Bijbelvertaalwerk. Vanwege de studie zou het echter nog enkele jaren duren. Maar nu komt het dan toch snel dichterbij, want in juli hopen wij de Noordzee over te steken om onze Wycliffe-opleiding in Engeland te volgen. We hebben er veel zin in en verlangen ernaar om vervolgens in januari 2014 eindelijk naar Papua Nieuw Guinea te vertrekken.
Van verschillende kanten kregen we reacties dat het zo rustig bleef met betrekking tot onze Wycliffe-activiteiten. Het werd dus hoog tijd voor een weblog, die we vanaf nu regelmatig zullen bijwerken.

Rust
Al ruim een jaar volgen wij de uitgebreide sollicitatieprocedure bij Wycliffe Bijbelvertalers. Daar komt veel bij kijken. Om slechts enkele dingen te noemen: het doorlezen van stapels documenten, het invullen van talloze formulieren, het schrijven van een uitgebreide, persoonlijke geloofsovertuiging, het voeren van verschillende gesprekken met Wycliffe, het ondergaan van een medische keuring en een psychologisch onderzoek.
In 2011 zijn we met goed gevolg door de voorsollicitatie gekomen en nu staan we ongeveer aan het einde van de sollicitatieperiode. Eind april komt de sollicitatiecommissie van Wycliffe weer bij elkaar om een definitief besluit te nemen over onze sollicitatie.
Omdat Michel tot juli 2012 naast zijn werk hard heeft gestudeerd en hierdoor weinig rust heeft gehad, hebben we het advies gekregen om van juli 2012 tot april 2013 een periode van rust in acht te nemen. Daarom is onze definitieve sollicitatie ook verschoven van september 2012 naar april 2013. In deze rustperiode moeten we ook onze activiteiten voor Wycliffe tot een minimum beperken. Dat verklaart waarom het  een beetje rustig is aan ons Wycliffe-front. Daar zal vooral na april grote verandering in komen.

Werk op de achtergrond
Ondertussen gebeurt er in onze rustperiode wel degelijk ontzettend veel. Allereerst is daar de Thuisfrontcommissie (TFC), die met 8 fantastische mensen heel nauw betrokken is op ons Wycliffe-project. Zo regelt de TFC veel praktische zaken voor ons, beheert zij de financiën en biedt zij ons morele ondersteuning.
Daarnaast is het Wycliffe-kantoor al in gesprek geweest met de mensen op onze toekomstige werkplek in Papua Nieuw Guinea. Zo is er al nagedacht over de invulling van de aanstelling die Michel daar hoopt te krijgen en zijn we al aangemeld voor de ‘survival-training’ aldaar die in januari 2014 begint.
Tenslotte is door de TFC ook al een aanvang gemaakt met de fondsenwerving, omdat wij straks volledig van giften afhankelijk zullen zijn. De TFC zal hierover binnenkort meer informatie geven op deze weblog.

Mogen we u vragen om voor ons en onze kinderen te bidden in dit spannende jaar?
Hartelijke groet,

Michel en Erna, Hannah, Ruth en Obadja