Tag archieven: voorbereiding

In de startblokken …

Een deel van onze bagage staat al klaar: aanstaande dinsdag hopen we voor drie weken te vertrekken naar Aramba. Deze keer met ons hele gezin, dus er komt een hoop bij kijken.

Niet alleen de normale dingen, zoals kleding en speelgoed, maar ook borden, bestek, waterfilter, eten voor drie weken, allerlei materialen voor alfabetiseringswerk en bijbelvertaalwerk, gereedschap om het vervallen huis op te knappen, zelfs een ijzeren frame om een kleine nieuwe watertank op het dak te monteren, etc. etc. Er gaat een hoop energie zitten in de voorbereiding!

Om nog maar niet te spreken over het bestuderen van de te behandelen bijbelgedeelten. Michel hoopt te samen met allerlei Aramba vertalers te werken aan de vertaling van het Markusevangelie.
Een Amerikaanse collega, Julia, gaat ondertussen aan de slag met alfabetiseringswerk, want het niet kunnen lezen in Aramba blijkt voor veel Aramba mensen een te hoge drempel om Bijbelgedeelten in het Aramba daadwerkelijk te lezen en te gebruiken.

Hannah, Ruth en een vriendinnetje hebben goed meegeholpen (zie boven) met het klaarmaken van zakjes met een schrift, twee potloden, een gum en puntenslijper en een alfabetkaartje (zie onder).

We hopen en bidden om een gezegende tijd bij de Aramba en dat er veel werk verzet mag worden. Bid u mee?

 

Afscheid

Nog 10 nachtjes, 9 nachtjes, 8, 7 … de kinderen zijn al aan het aftellen: het is bijna zover! Op 31 juli 2013 ’s morgens om ca. 9 uur begint ons spannende Wycliffe-avontuur. Dan trekken we de deur van ons zo goed als lege huis aan de Zwanebloem 17 in Woudenberg achter ons dicht en begint een nieuwe toekomst voor ons gezin.

Een lang afscheid
Nou ja, ‘begint’, eigenlijk is die toekomst al een tijdje begonnen en duurt dat begin heel erg lang. Datzelfde geldt ook voor afscheid nemen: daar zijn we al geruime tijd mee bezig. Het begon met Michels leerlingen van de bovenbouw klassen van het Van Lodenstein College, daarna volgde de onderbouw. Eind juni hadden we een heerlijke barbecue met onze Bijbelkring. De cursussen Nieuwtestamentisch Grieks zijn afgelopen en het Van Lodenstein College is verleden tijd. Voor veel situaties geldt dat er sprake is van een heel natuurlijk afscheid: immers, het seizoen en schooljaar is voorbij. Dat maakt het afscheid nemen wel zo gemakkelijk. We stoppen niet abrupt met van alles en nog wat.
Ook in de privésfeer is het afscheidsproces geleidelijk op gang gekomen. Het begon met de verkoop van ons orgel. En inmiddels staat een groot deel van onze inboedel al voor spotprijsjes op Marktplaats en mijn boekwinkeltje.nl. Neem gerust een kijkje!
Het blijft wel een raar idee om al je huisraad te zien verdwijnen, terwijl er nog niets concreets voor terugkomt. Nou ja, in Engeland hebben we inmiddels een adres, maar daarvan weten we ook dat het maar tijdelijk is. Het leegmaken van je huis helpt je ook enorm om afstand te nemen van je woning. Heel fijn dat we hierbij geholpen worden door verschillende vrienden en mensen uit onze gemeente: koken, schoonmaken, spullen demonteren, oppassen, etc. Zelfs de was wordt een week lang door een vriendin gedaan, omdat de wasmachine het precies nu heeft laten afweten! Iedereen heel hartelijk bedankt!

De kinderen
IFHannah en Ruth hebben sinds deze week vakantie. De jufs op school hebben met een aantal moeders een leuk afscheid voor hen georganiseerd. Ruth: ‘Alle kindjes van groep 0 hebben een mooi afscheidsboek voor mij gemaakt!’ en Hannah: ‘Mijn kindjes in groep 2 hebben een mooie deken voor mij gemaakt. En iedereen heeft er wat moois op geschreven of gekleurd!’.

IFVolgens de afknipkalender die de kinderen hebben gemaakt, is het nog maar een paar nachtjes slapen en dan gaan we naar Engeland. Hannah en Ruth hebben hun eigen koffertje al klaar liggen om het speelgoed uit te zoeken dat ze écht willen.
En voordat we echt weggaan, hebben ze eerst vandaag nog een afscheidsfeestje met de kinderen uit de buurt.

Gloucester

In Engeland nemen we onze intrek in een huis, dat een jaar lang bewoond is door een ander Nederlands zendingsechtpaar. Het adres is 244 Barton Street, Gloucester, GL1 4JR, Great Britain. Het huis staat ongeveer op 15 minuten loopafstand van het Redcliffe College! Op ons volgende blog zullen we hier ongetwijfeld meer over vertellen.

Nieuws van ons TFC
financiele barometerVan onze Thuisfrontcommissie hebben we begrepen dat onze begroting voor 2014/2015 op dit moment voor ca. 50% is gedekt.
We zijn erg blij met alle mensen die ons werk niet alleen met hun giften, maar ook met hun gebed steunen. Tegelijkertijd vragen we ook gebed voor de tweede helft van de begroting, die we voor het eind van dit jaar gedekt moeten hebben om daadwerkelijk te kunnen vertrekken naar Papua Nieuw Guinea!

Tot ziens!
Iedereen die we niet meer zien of spreken voor ons vertrek: tot ziens in december / januari 2013 Deo volente!

Eindelijk aangenomen!

Koninginnedag: mijn mobiele telefoon trekt aandacht, onbekend mobiel nummer. Een bekende stem, een kort gesprek en onze sollicitatie is in één keer afgelopen!
Deze week kregen we het lang, lang verwachte telefoontje van Wycliffe. Eindelijk zijn we nu dan toch echt lid van Wycliffe Bijbelvertalers Nederland…

Wat ligt achter ons?
Dat was even om stil van te worden…  In 2004 hebben we voor het eerst kennisgemaakt met Wycliffe, in 2006 zijn we voor Wycliffe twee maanden in Zuidoost Azië geweest, in 2010 begon onze voorsollicitatie, in 2011 onze sollicitatie en nu in 2013 zijn we dan eindelijk lid. Reden tot dankbaarheid en een bevestiging van ons vertrouwen op de Heere: Getrouw en betrouwbaar is Hij Die U roept en het ook zal doen! (1 Thess. 5:24).
In de eerste twee blogs hebben we al meer verteld over  wat achter ons  ligt, dus we volstaan verder met een verwijzing naar deze blogs. Nu ‘vergeten’ we wat achter ons ligt en ‘strekken we ons reikhalzend uit’ naar wat voor ons ligt (vgl. Fil. 3:14).

Wat ligt voor ons?
GloucesterWe beperken ons in dit blog even tot onze opleiding in Engeland. In een volgend blog hopen we meer te vertellen over onze eindbestemming.
Op 5 augustus 2013 begint onze opleiding in Engeland. Deze opleiding volgen we aan het Redcliffe College in Gloucester. Dit is een christelijke universiteit die met haar opleidingen vooral is gericht op allerlei vormen van zendingswerk. Dit jaar gaat Wycliffe voor het eerst in zee met deze universiteit en mogen wij voor Wycliffe functioneren als ‘proefkonijn’. Tot begin december 2013 zullen we druk bezig zijn met vooral twee vakken: LACA en ART. Beide vakken zijn vereist als voorbereiding op de intensieve en omvangrijke taak van het Bijbel vertalen.
LACA staat voor Language and Culture Acquisition en is een vak waarin we zullen leren hoe we het beste een totaal onbekende taal en cultuur ons eigen kunnen maken. En dan hebben we het niet over een taal, die je met behulp van een woordenboek en grammatica kunt leren. Nee, dan hebben we het over een taal die alleen gesproken wordt, waarvan geen grammatica en geen woordenboek bestaat. Een taal die je alleen kunt leren, door goed te luisteren en te analyseren wat je hoort. En daarnaast: hoe ga je om met de gigantische cultuurverschillen die er kunnen zijn. Bij ons is het netjes om mensen een hand te geven, terwijl dit in andere culturen enorm respectloos is!
Het tweede vak dat we krijgen, heet ART wat staat voor Assignment Related Training. Dit vak is heel specifiek op maat gesneden van aanstaande veldwerkers. Voor de een zal dit betrekking hebben op taalkunde, voor een ander op alfabetiseringswerk. Weer een ander krijgt een training voor het maken van een woordenboek of grammatica. Het is de bedoeling dat Michel met deze ART een training krijgt in taalkunde, terwijl Erna een training in alfabetiseringswerk zal krijgen.

Opruimen, verkopen en verhuizen
Om ons met ons gezin rustig te kunnen vestigen in onze nieuwe woonplaats Gloucester, zullen we eind juli de overtocht maken. De komende 2½ maand zullen voor ons dan ook in het teken staan van grote veranderingen: spullen opruimen, verkopen, opslaan en het regelen van 1001 dingen. Daarnaast hopen we ook nog verschillende keren een presentatie te geven aan onze achterban, waarvoor u t.z.t. ook uitgenodigd zult worden! Mogen we u vragen om uw gebed in deze spannende tijd? Niet alleen voor ons, maar ook voor ons TFC, dat het ook druk zal krijgen.
Te midden van alle drukte stellen we het zeer op prijs om contact te houden met onze achterban en hopen we velen van u nog te ontmoeten en te spreken!

Over een zangavond en een tandarts

Een paar maanden geleden kreeg ik een e-mail van iemand. Ik kende hem nog van vroeger, toen we dagelijks in dezelfde fietsgroep pendelden tussen Barneveld en het Van Lodenstein College in Amersfoort. Nadien hadden we elkaar eigenlijk nooit meer gezien. En toen kwam dat mailtje …

Zangavond
… of ze een Paaszangavond voor ons mochten houden? Hij was namelijk lid van een koor, dat graag een keer voor een goed doel wilde zingen. En hij had over onze Wycliffe-plannen gelezen via … Facebook en het zendingsblaadje van onze kerk. Waar Facebook niet toe kan leiden! Het was een beetje kort dag om alles te organiseren, maar uiteindelijk hebben twee koren uit Barneveld op zaterdag 30 maart een prachtige uitvoering gegeven in de Dorpskerk van Woudenberg. Het waren de koren Cantilene o.l.v. Leander van der Steen en het kinderkoor Zanglust o.l.v. Ton Burgering.
In de voorbereiding van deze zangavond hoopten we op een publiek van zo’n 300 mensen. Voor de zekerheid hadden we 400 programmaboekjes uitgedraaid. Dit bleken er echter niet genoeg te zijn. De koster was beduusd: zo’n bomvolle kerk is niet normaal voor Woudenberg. Doorgaans zit de kerk bij een uitvoering hoogstens voor driekwart vol en nu was elke zitplaats bezet! Samen met ruim 600 aanwezigen werd ons een prachtig vocaal programma ten gehore gebracht rond het lijden, sterven en de opstanding van Jezus Christus. Indrukwekkend hoe dit lijdensevangelie door beide koren in de muziek werd uitgebeeld en ontroerend om zoveel jonge kinderen te horen zingen.

Jezus’ laatste woorden
Halverwege de avond hield ik een appelwoord over ‘De laatste woorden van de Heere Jezus’. Vaak denken we dan aan Zijn kruiswoorden: ‘Het is volbracht!’ en ‘Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest’. Deze woorden kregen daarom ook eerst onze aandacht. Jezus’ laatste woorden op aarde waren echter niet die aan het kruis. Jezus’ laatste woorden op aarde waren die bij Zijn hemelvaart: ‘En u zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest, Die over u komen zal. En u zult Mijn getuigen zijn, zowel te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde!’. Het is het evangelie van Jezus’ laatste woorden aan het kruis (‘Het is volbracht!’), dat ‘tot aan het uiterste der aarde’ verkondigd moet worden. Oók de mensen in Papua Nieuw Guinea moeten het van dit evangelie hebben en moeten dit evangelie dus kunnen horen in hun eigen taal!

Om stil van te worden
’s Avonds hebben we de Heere gedankt voor de mooie avond en bovendien voor de geweldige opbrengst van deze avond: na aftrek van de kosten ruim € 2200. Om stil van te worden. En om nog stiller van te worden: tussen al het collectegeld zat ook een envelopje. We maakten het open en telden maar liefst € 500 in dat ene zakje! We danken deze anonieme gever / geefster hartelijk. En onze dank gaat in dit alles vooral uit naar God die ons hiermee zo boven verwachting heeft gezegend. We zijn dankbaar dat Hij werkt in de harten van mensen, om hen bereid te maken dit werk in Zijn Koninkrijk te steunen. Want het Bijbelvertaalwerk dat wij hopen te gaan doen, is niet alleen ons werk: het is het werk waar iedereen die ons steunt, aan bijdraagt!

Acties
Onze predikant bad bij de opening van de avond dat deze avond voor ons een bemoediging en stimulans mocht zijn en dat is het in meerdere opzichten ook zeker geworden. Het is sowieso bemoedigend om van verschillende kanten te horen en te zien hoe mensen met ons meedenken en meeleven: een klas die pannenkoeken bakt ‘voor het goede doel’, drie leerlingen die een mini-onderneming PauwTouw beginnen, weer een ander die een zangavond regelt en een oud-collega die namens haar man aanbiedt om tijdens de verloven alle tandartszorg op zich te nemen.

Einde komt in zicht

Volgens een bekend spreekwoord is het niet verstandig om ‘over één nacht ijs te gaan’. Een ander gezegde adviseert ons om er nog eens ‘een nachtje over te slapen’. En volgens een derde is het goed om een en ander eens ‘te laten overwinteren’.

Voorbereidingen
We hebben de essentie van al deze spreekwoorden goed ter harte genomen. Eigenlijk zijn onze voorbereidingen voor Wycliffe al heel lang geleden begonnen, namelijk in 2004, negen jaar geleden dus! Toen begon ons avontuur met Wycliffe. Nu is het 2013 en nog steeds zijn we niet weg … We zeggen wel eens: bij ons gaat alles gewoon erg langzaam. Maar, we gaan wel vooruit!
Deze lange voorbereidingstijd heeft zeker ook voordelen. We merken dat we er echt helemaal aan toe zijn en dat we er ontzettend veel zin in hebben om komende zomer te beginnen met onze opleiding in Engeland. Ik heb lange tijd zoiets gehad van: ik ben er helemaal klaar voor, morgen stap ik in het vliegtuig. Nu zeg ik dat niet meer, want met onze drie lieve kinderen is het allemaal wel veel ingewikkelder geworden, maar van binnen voelt het nog wel zo.

Laatste papieren
Twee weken geleden hebben we onze laatste papieren ingeleverd voor de sollicitatie. We hebben een hele map vol met sollicitatiepapieren, waarin van alles de revue passeerde. Eén van die dingen die daarbij hoorden, was het schrijven van onze persoonlijke geloofsovertuiging. Hiervoor hebben we een aantal belangrijke geloofsvragen besproken. Wat geloof je over het gezag van de Schrift? Wat geloof je over de verzoening, de rechtvaardiging en over de heiliging? Wat is het doel van de christelijke gemeente? Wat geloof je over de wederkomst? Elk thema moesten we uitwerken op één à twee A4’tjes. Het is duidelijk dat je dit niet even op een avondje doet. Het was erg leerzaam en verrijkend om allebei deze geloofsovertuiging te schrijven en met elkaar te bespreken.

Eindsprint
De sollicitatiepapieren zijn ingeleverd, maar de sollicitatie is nog niet voorbij. Er volgt nog een gesprek met een psycholoog en een afrondend interview waarin alle papieren worden meegenomen. Daarna komt er een definitieve beslissing genomen over ons lidmaatschap. Aan de éne kant best spannend, aan de andere kant hebben we de afgelopen tijd zo Gods leiding ervaren, dat het ons ook vertrouwen geeft. Bovendien beseffen we dat het wereldwijde Bijbelvertaalwerk niet ons werk is, maar Gods eigen werk!

Opruimen
In mijn hoofd ben ik ook steeds meer bezig met het opruimen van ons huis. Dat moet best rigoureus. Beter kan ik dus nog even wachten, want we hebben nog 4 maanden. Dus zit ik elke dag nog braaf bovenop het kleedje over de scheuren in de bank. Een heerlijk gevoel: we hebben veel oude en versleten spullen, dat maakt het opruimen strak tot een feest! Al jaren leven we met de gedachte dat we ‘binnenkort’ gaan emigreren, dus we hebben eigenlijk geen nieuwe of dure meubels aangeschaft. We zijn onze meubels dankbaar dat ze het nog zo lang met ons hebben uitgehouden!

Wilt u met ons bidden voor een goede afsluiting van de sollicitatieprocedure in de wetenschap dat alles in Zijn handen is?

Hartelijke groet,

Erna