Tag archieven: voorbereiding

Ons eerste weblog!

Nieuwjaarsdag 2013. We keken elkaar eens aan en zeiden: ‘dit jaar gaat het dus gebeuren!’ Een uitspraak geladen met verschillende emoties, variërend van ‘eindelijk, hier hebben we al zo lang op gewacht …’ tot ‘toch best wel spannend: een jaar, waarin we twee keer zullen verhuizen, waarin de kinderen de overstap maken naar een Engelstalige omgeving, waarin we opnieuw aan een opleiding gaan beginnen, waarin we van alles moeten opzeggen en verkopen. Een jaar waarin we van onze familie en vrienden afscheid nemen …’.

Overzicht
Al vanaf 2004 zijn we als belangstellenden betrokken bij het werk van Wycliffe en sinds 2006 wisten we dat we ook onze bijdrage wilden leveren aan het wereldwijde Bijbelvertaalwerk. Vanwege de studie zou het echter nog enkele jaren duren. Maar nu komt het dan toch snel dichterbij, want in juli hopen wij de Noordzee over te steken om onze Wycliffe-opleiding in Engeland te volgen. We hebben er veel zin in en verlangen ernaar om vervolgens in januari 2014 eindelijk naar Papua Nieuw Guinea te vertrekken.
Van verschillende kanten kregen we reacties dat het zo rustig bleef met betrekking tot onze Wycliffe-activiteiten. Het werd dus hoog tijd voor een weblog, die we vanaf nu regelmatig zullen bijwerken.

Rust
Al ruim een jaar volgen wij de uitgebreide sollicitatieprocedure bij Wycliffe Bijbelvertalers. Daar komt veel bij kijken. Om slechts enkele dingen te noemen: het doorlezen van stapels documenten, het invullen van talloze formulieren, het schrijven van een uitgebreide, persoonlijke geloofsovertuiging, het voeren van verschillende gesprekken met Wycliffe, het ondergaan van een medische keuring en een psychologisch onderzoek.
In 2011 zijn we met goed gevolg door de voorsollicitatie gekomen en nu staan we ongeveer aan het einde van de sollicitatieperiode. Eind april komt de sollicitatiecommissie van Wycliffe weer bij elkaar om een definitief besluit te nemen over onze sollicitatie.
Omdat Michel tot juli 2012 naast zijn werk hard heeft gestudeerd en hierdoor weinig rust heeft gehad, hebben we het advies gekregen om van juli 2012 tot april 2013 een periode van rust in acht te nemen. Daarom is onze definitieve sollicitatie ook verschoven van september 2012 naar april 2013. In deze rustperiode moeten we ook onze activiteiten voor Wycliffe tot een minimum beperken. Dat verklaart waarom het  een beetje rustig is aan ons Wycliffe-front. Daar zal vooral na april grote verandering in komen.

Werk op de achtergrond
Ondertussen gebeurt er in onze rustperiode wel degelijk ontzettend veel. Allereerst is daar de Thuisfrontcommissie (TFC), die met 8 fantastische mensen heel nauw betrokken is op ons Wycliffe-project. Zo regelt de TFC veel praktische zaken voor ons, beheert zij de financiën en biedt zij ons morele ondersteuning.
Daarnaast is het Wycliffe-kantoor al in gesprek geweest met de mensen op onze toekomstige werkplek in Papua Nieuw Guinea. Zo is er al nagedacht over de invulling van de aanstelling die Michel daar hoopt te krijgen en zijn we al aangemeld voor de ‘survival-training’ aldaar die in januari 2014 begint.
Tenslotte is door de TFC ook al een aanvang gemaakt met de fondsenwerving, omdat wij straks volledig van giften afhankelijk zullen zijn. De TFC zal hierover binnenkort meer informatie geven op deze weblog.

Mogen we u vragen om voor ons en onze kinderen te bidden in dit spannende jaar?
Hartelijke groet,

Michel en Erna, Hannah, Ruth en Obadja