World-peopleWycliffe

Wat is Wycliffe?
Wycliffe is een internationale organisatie die de Bijbel in zoveel mogelijk talen beschikbaar wil maken, zodat iedereen zelf in Gods woord kan lezen, Wie God is, hoe Hij gediend wil worden en wat het is om voor Hem te leven.
Wycliffe Bijbelvertalers geeft hiermee invulling aan de zendingsopdracht (o.a. in Matth. 28:19) om het Evangelie aan alle mensen en volken bekend te maken.

Visie 2025
Wycliffe heeft een visie voor het wereldwijde Bijbelvertaalwerk die ze samenvatten met de term Visie 2025. Visie 2025 houdt in dat Wycliffe er naar streeft om in het jaar 2025 in elke taal van de wereld waarin dat nodig is, een Bijbelvertaalproject gestart te hebben. U begrijpt, om dit te bereiken moet er nog veel werk verzet worden en wij willen daar graag aan bijdragen.

Statistieken
In 2013 waren er:

(Deze getallen kunt u ook vinden op: http://www.wycliffe.org/about/statistics.aspx)

Meer weten?
Als je meer wilt weten over Wycliffe, kijk dan op de officiƫle site van Wycliffe Bijbelvertalers Nederland.